Akademia Kreanikacji

Pokoik prasowy

Joanna Rzońca

Joanna Rzońca

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, andragog, kulturoznawca, bibliotekoznawca.

Specjalizuje się w komunikacji twórczej oraz andragogice, czyli w obszarze uczenia się i rozwoju osobistego osób dorosłych.

Prowadzi kursy i szkolenia w zakresie twórczego i efektywnego przekazywania wiedzy.

Propaguje odręczne notowanie oraz ideę udzielania profesjonalnej informacji zwrotnej.

Działa jako sketchnoter i graphic recorder  – przekłada informacje ze słowa mówionego na obraz tworząc notatki wizualne oraz zapis graficzny konferencji i sympozjów.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych w tomach zbiorowych i czasopismach.

sowa2
 • doktorat z nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce (UJ, 2012)
 • kulturoznawstwo w specjalności filmoznawstwo (UJ, 2005)
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe (UJ, 2005)
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (UP, 2017)
 • andragogika oraz tutoring i coaching w edukacji (WSKZ, 2021)
 • kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń z zakresu myślenia wizualnego, eduinnowacji, neurodydaktyki, animacji kultury, biblioterapii i in.
sowa1
 • Od 2005 r. – nauczyciel i wychowawca w IV LO w Krakowie (wiedza o kulturze, edukacja medialna, plastyka, nauczyciel-bibliotekarz)
 • od 2020 – nauczyciel doradca metodyczny w MCDN Ośrodek w Krakowie 
 • 2013-2018 – mentor kursów e-learningowych dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 • rok 2019/2020 i 2020-2021 – konsultant Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • 2012-2014 wykładowca ISzA UJ