Kreanikacja Joanna Rzońca
Joanna Rzońca

Joanna Rzońca

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, andragog, kulturoznawca, bibliotekoznawca.

Specjalizuje się w komunikacji twórczej oraz andragogice, czyli w obszarze uczenia się i rozwoju osobistego osób dorosłych. Prowadzi kursy i szkolenia w zakresie twórczego i efektywnego przekazywania wiedzy.

Propaguje odręczne notowanie oraz ideę udzielania profesjonalnej informacji zwrotnej.

Działa jako sketchnoter i graphic recorder  – przekłada informacje ze słowa mówionego na obraz tworząc notatki wizualne oraz zapis graficzny konferencji i sympozjów.Zajmuje się również projektowaniem graficznym treści edukacyjnych tworząc „kreacje dla wiedzy”.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych w tomach zbiorowych i czasopismach.

Joanna Rzońca wykształcenie
 • doktorat z nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce (UJ, 2012)
 • kulturoznawstwo w specjalności filmoznawstwo (UJ, 2005)
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe (UJ, 2005)
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (UP, 2017)
 • andragogika oraz tutoring i coaching w edukacji (WSKZ, 2021)
 • kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń z zakresu myślenia wizualnego, eduinnowacji, neurodydaktyki, animacji kultury, biblioterapii i in.
Joanna Rzońca doświadczenie
 • Od 2005 r. – nauczyciel i wychowawca w IV LO w Krakowie (wiedza o kulturze, edukacja medialna, plastyka, nauczyciel-bibliotekarz)
 • od 2020 – nauczyciel doradca metodyczny w MCDN Ośrodek w Krakowie 
 • 2013-2018 – mentor kursów e-learningowych dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 • rok 2019/2020, 2020-2021 i 2021/2022 – konsultant Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • 2012-2014 wykładowca ISzA UJ
Joanna Rzońca publikacje
 • współautorka książki Media dwudziestolecia, M. Bogunia-Borowska, J. Rzońca, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2022
 • „SKAM” rozdział [w:] Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, M. Bogunia-Borowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • „Australia zrzuca kolonialny gorset. Piknik pod Wiszącą Skałą Joan Lindsay i Petera Weira” rozdział [w:] Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty. Adaptacje literatury australijskiej, A. Helman, M. Olszowska (red.), Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2017
 • „Kanada” rozdział [w:] Kino epoki nowofalowej, T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Universitas, Kraków 2015
 • kilkadziesiąt innych publikacji w tomach zbiorowych i czasopismach
Media dwudziestolecia Joanna Rozńca

Media dwudziestolecia to książka pełna fascynujących postaci i ciekawostek opisanych barwnym językiem i podanych w niebanalnej oprawie graficznej.
Opatrzona propozycjami zadań i projektów do samodzielnej realizacji stanowi swoisty podręcznik edukacji medialnej.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres pod wieloma względami wyjątkowy, choć trudny. Powiew wolności działał ożywczo na rozmaite obszary życia. Atmosfera sprzyjała rozwojowi biznesu, handlu, nauki, a także kultury i sztuki. Obok uznanych dziedzin rozwijały się także zupełnie nowe – media XX wieku.

Ten kolejny tom z serii „20 lat XX wieku” pokazuje niezwykły świat fotografii, radia, filmu, czasopism oraz początki telewizji – mediów, które w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia zawładnęły sercami szerokiej publiczności.