Akademia Kreanikacji

O Kreanikacji

Kreanikacja

Kreanikacja to moja autorska koncepcja twórczej komunikacji. To kreatywna praca z informacją polegająca na przekazywaniu wiedzy w sposób, który wyzwala pomysłowość twórcy, a równocześnie daje odbiorcy inspirację i merytoryczną wartość. Korzyść jest więc podwójna – jest to spotkanie zarówno z wiedzą, jak i ekspresją twórczą. A właściwie potrójna, bo chodzi tu też o kontakt, o nawiązanie relacji między osobami przekazującymi sobie informacje.

Proponowane przeze mnie w ramach wszystkich moich usług i projektów sposoby dzielenia się wiedzą oparte są właśnie na założeniach kreanikacji. Uważam, że jeśli dzielić się wiedzą, to nie „jakkolwiek” lub „byle jak” – ale wyzwalając kreatywność oraz zaspokajając potrzebę uczenia się różnymi sposobami.

Proponuję metodę, w której zachowana jest równowaga między jakością przekazywanych komunikatów, a ich formą. Metoda kreanikacji służy zarówno osobom, które zdobywają wiedzę, jak i tym, które ją przekazują. Jej celem jest wybranie wartościowych informacji i przekazanie ich w sposób, dzięki któremu będą zapamiętane, a później twórczo wykorzystane. Chodzi tu nie tylko o samo przekazywanie danych, ale przede wszystkim o świadomą pracę z wiedzą i wspieranie kreatywności rozumianej jako twórcze rozwiązywanie problemów.

Kreanikacja to komunikacja świadoma, wartościowa, wspierająca rozwój, refleksję i krytyczne myślenie, a przede wszystkim pozwalająca na twórcze wyrażenie naszych myśli.

Kreanikacja to również określone kompetencje, które są związane z tworzeniem i odbieraniem treści. Składa się na nią kilka obszarów:

  • komunikacja wizualna
  • komunikacja językowa
  • komunikacja z innymi osobami, jak i z samym sobą
  • ustawiczne uczenie się i rozwój
  • praca z informacją zwrotną
  • dzielenie się wiedzą i autoprezentacja.