Akademia Kreanikacji

O Kreanikacji

Kreanikacja

Kreanikacja to moja autorska koncepcja twórczej komunikacji.

Z połączenia słów kreatywność i komunikacja stworzyłam nazwę KREANIKACJA, by podkreślić znaczenie, jakie ma w naszym życiu twórcze komunikowanie. Zarówno z ludźmi wokół nas, jak i z samymi sobą. To jedna z ważniejszych kompetencji XXI wieku.
A kompetencje to coś, czym zajmuję się zawodowo!
Wierzę, że naturalna ciekawość świata, potrzeba efektywnego porozumiewania się oraz twórczy potencjał tkwią w każdym. Przekonałam się o tym pracując z młodzieżą szkolną, studentami i dorosłymi, którym towarzyszyłam w odkrywaniu siebie i świata podczas prowadzonych przeze mnie od 2005 roku lekcji, zajęć i szkoleń.

Kreanikacja to zbiór określonych kompetencji związanych z tworzeniem i odbieraniem komunikatów.

Poznaj kompetencje na 6!
  • komunikacja wizualna
  • komunikacja językowa
  • Komunikacja inter- i intrapersonalna
  • Ustawiczne uczenie się i rozwój
  • Praca z informacją zwrotną
  • Dzielenie się wiedzą i autoprezentacja

Kreanikacja jest częścią życia każdego człowieka, bo wszyscy porozumiewają się i wszyscy są powołani do tego, by tworzyć – jako ludzie mamy ten szczególny przywilej, że możemy nasze myśli, intencje, pomysły przeistoczyć w bardzo konkretne działania i nadać im materialną postać.

Tak, jesteśmy twórcami! Współtworzymy otaczającą nas rzeczywistość. A nasze czyny i wytwarzane przez nas rzeczy są nośnikami treści, które chcemy przekazać światu oraz informacji o nas samych: o naszych wartościach, postawach, upodobaniach.

Kreanikacja opiera się na w pełni świadomym tworzeniu komunikatów wzbogacających nasze otoczenie i nas samych. Jest to koncepcja twórczej komunikacji, czyli komunikacji wartościowej, wspierającej rozwój.

KREANIKACJA w trzech krokach

Krok pierwszy – powiedzmy światu „Jestem!”
Krok drugi – wejdźmy ze światem w dialog
Krok trzeci – komunikujmy się twórczo

Kreanikacja to nie tylko tworzenie własnych komunikatów, ale też aktywne odbieranie tych, które docierają do nas z zewnątrz: to ciekawość, uważne słuchanie i obserwacja.Otwórzmy się na to, co oferuje nam świat. Korzystajmy z tego mądrze. I nie zatrzymujmy jedynie dla siebie, ale przekazujmy dalej. To kwintesencja kreanikacji.